Thực tập sinh

Tổng quan về Tổ chức: Liên minh Nhập cư New York (THENYIC) là một tổ chức vận động và chính sách bảo trợ cho gần 200 nhóm ở Bang New York hoạt động vì công lý và cơ hội cho người nhập cư và người tị nạn. NYIC tập hợp thành công các khu vực…

Chi tiết

Thực tập sinh Truyền thông

Tổng quan về Tổ chức: Liên minh Nhập cư New York (THENYIC) là một tổ chức vận động và chính sách bảo trợ cho gần 200 nhóm ở Bang New York hoạt động vì công lý và cơ hội cho người nhập cư và người tị nạn. NYIC tập hợp thành công các khu vực…

Chi tiết

Các vị trí của NYIC AmeriCorps VISTA

Giúp nỗ lực chấm dứt tình trạng nghèo đói của người nhập cư ở Bang New York! Đăng ký để trở thành VISTA NYIC NGAY HÔM NAY! Liên minh Nhập cư New York tìm kiếm những cá nhân đam mê, tận tâm và có kỹ năng để ứng tuyển vào các vị trí NYIC VISTA!…

Chi tiết

Biết quyền của bạn cùng với TheNYIC

Bị cảnh sát chặn lại Tìm hiểu về quyền của bạn khi bị cảnh sát chặn lại và cách giữ an toàn. Tự do tôn giáo Tìm hiểu thêm tại đây về quyền bày tỏ tôn giáo và tín ngưỡng của bạn. Quyền của học sinh Tìm hiểu về các quyền của bạn trong khuôn…

Chi tiết

Bảo vệ chống lại gian lận nhập cư

Gian lận Dịch vụ Nhập cư là gì? Nhiều cá nhân không trung thực lợi dụng những người nhập cư và mong muốn được sống ở Hoa Kỳ hợp pháp của họ bằng cách hứa cho họ quyền công dân, thẻ xanh, hoặc giấy phép lao động để đổi lấy nhiều tiền. Các nhà cung…

Chi tiết

Bộ công cụ phản hồi cuộc đột kích

Bộ Công cụ Ứng phó Các cuộc đột kích này, đã được Phong trào Cải cách Nhập cư Công bằng (FIRM) chuẩn bị để hỗ trợ việc chuẩn bị chống lại các cuộc đột kích của ICE vào tháng 1 năm 2016. Tìm hiểu thêm tại thenyic.org

Chi tiết

Biết Quyền của bạn – Bộ công cụ Cộng đồng  

BIẾT NGUYÊN TẮC QUYỀN CỦA BẠN Trước khả năng xảy ra các cuộc đột kích của ICE trong các cộng đồng xung quanh Bang New York, TheNYIC muốn đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ và thành viên cộng đồng có quyền truy cập thông tin về quyền của họ khi tương tác với…

Chi tiết